Başkan’dan                                

Değerli Paydaşlarımız,

Günümüzde modern yapıların hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlayan en önemli unsurların başında teknolojik kalıp ve iskele sistemlerinin kullanılması gelmektedir.

Türk İnşaat Sektörünün son 15 yılda yaşadığı yüksek büyümeye paralel olarak kalıp ve iskele üreticileri de ciddi bir büyüme sağlamış, ürün portföylerini ve ihracat pazarlarını genişletmişlerdir.

Sektörümüzdeki firmalar başta Rusya, Fransa, İtalya, Kazakistan, Irak, Cezayir, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan olmak üzere A.B.D, Avustralya, Endonezya, Malezya, Hindistan, Hollanda, İsviçre, Küba, Tanzanya, Gine, Nijerya, Çad gibi ülkeleri de içeren geniş bir coğrafyada dünyanın 115 ülkesine ihracat yapmaktadır.

Sektörümüzün dünya pazarındaki büyüklüğü 7 milyar $’ın üzerinde, Türkiye pazarı ise Almanya’dan sonra Avrupa’da 2. büyük pazar olarak 400 milyon$’ın üstünde bir büyüklüğe sahiptir.

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD), 2017 yılı başında kuruldu. İKSD, Türkiye’nin önde gelen yerli ve Türkiye’de hizmet veren yabancı menşeli kalıp, iskele ve ilgili ekipman üreticilerini çatısı altında toplayan, sektörün kamu, sanayi, üniversiteler de dahil tüm paydaşları ile birlikte gelişimini, güvenli ve sağlıklı büyümesini amaç edinmiş bir sektörel dernektir.

Derneğimizde sektörün önde gelen firmaları temsil edilmekte olup, İKSD, bugün itibariyle kalıp ve iskele sanayicilerini hem sayısal ve hem de nitelik olarak, temsil eden tek çatıdır. Şu an için İKSD bünyesinde yerli ve yabancı menşeli 24 üyemiz bulunmaktadır. Üye firmalarımız, iskele ve kalıp sektöründe gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte önemli konut, baraj, ticari bina, havaalanı, yol, metro gibi projelerde danışmanlık, malzeme satışı ve kiralaması, satış sonrası destek ve tedarik hizmetleri vermektedirler.

Yeni kurulan bir dernek olarak önceliğimiz, İKSD’yi ve İKSD’nin kuruluş amaçlarını kamuoyuna anlatmak, dernek üyelerimizin sektörel sorunlarına ortak akılla tüm paydaşlarımızla birlikte çözüm üretmeye çalışarak sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamaktır.

Dünyada ekonomik savaşların ve rekabetin arttığı bir dönemde bu zorlukları fark yaratarak, kalitemizi arttırarak, ürün portföyümüzü müşteri ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirerek, modern pazarlama tekniklerini kullanarak, güçlü işbirlikleri ile, nitelikli ekiplerle ve ortak akılla aşabileceğimizi düşünüyor, hep bu felsefeyle sektöre ve Türkiye’ye değer katmaya çalışıyoruz.

Tüm paydaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Kubilay TÜFEKÇİ – Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı